STÖDNÄTET

FÖR EN TRYGGARE, MER JÄMLIK OCH INTEGRERAD FÖRORT SEDAN 1997

Vi  samarbetar med organisationer,samhällsaktörer och myndigheter och verkar på gräsrotsnivå för att skapa ett mer integrerat och jämlikt samhälle. 


Stödnätet är en ideell förening  som funnits i Angered i snart 25 år.Vår roll är att stötta invånare, utsatta och nyanlända in i samhället och gör detta genom att erbjuda en bred verksamhet som innefattar allt ifrån rådgivning, sociala aktiviteter, studieverksamhet och  krisstöd.

Stödnätet bedriver även hållbarhetsprojekt.

Målet är en grönare, tryggare, jämlik och demokratisk stadsdel.

DROP IN

allmän + juridisk rådgivning

GYM

simning, friluftsaktiviteter

FRITIDSAKTVITETER

barn, vuxna.seniorer


SAMARBETEN

Ett viktigt led i vår snart 25 åriga verksamhet har varit samarbeten vi har haft med andra myndigheter, föreningar, institutioner, stadsdelsnämnder och andra organisationer.Vi vill rikta ett särskilt tack till  Angered Folkhögskola och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi vill även tacka Bostadsbolaget och Victoria Park som har försett oss med kostnadsfria lokaler.


Gemensamt för alla samarbeten är att vi delar målet om ett mer integrerat, jämlikt och demokratiskt samhälle. 

Vi ser fram emot ett framgångsrikt fortsatt samarbete med alla de här organisationerna under de kommande åren.Allmäna Advokatbyrån i Göteborg AB Arbetsförmedlingen

Angered Folkhögskola

FörsäkringskassanHälsoteket i Angered               

Kvinnocenter i Bergsjön

Kvinnokedjan

Migrationsverket

Tidigt föräldrastöd Lövgärdet

Socialförvaltningen Nordost 

Studieförbundet Vuxenskolan

Victoria Park

Social myndigheten i Hjällbo

Arabiska Bokstavcenteret

Föreingen Kryddan iLövgärdet

Lövgärdetskolan