Projekt

Unga i arbetslivet

Detta projekt sker i samarbete med Regionalt Resurscentra. Syftet med projektet är att hjälpa unga kvinnor med invandrarbakgrund att bl.a. komma ut i arbetslivet, men också stärka deras självförtroende, hitta praktikplatser och förbereda dem inför anställningsintervjuer.