Projekt

Kvinnofrid

Detta projekt driver vi i samarbete med Socialkontoret Lärjedalen. Vi informerar om vart man kan vända sig och vilken hjälp man kan få vid en nödsituation.

Under 2008 var det tio stycken kvinnor från Föreningen Stödnätet som gick en grundläggande utbildning om kvinnofridsfrågor. I utbildningen ingick själva företeelsen våld mot kvinnor och barn samt vilka stödåtgärder och juridiska möjligheter till stöd och hjälp som finns. Vi har repeterat och fräshat upp kunskaperna under 2009 för att fortsätta arbeta med detta.