Projekt

Kvinnokris

Vi har fyra stycken jourlägenheter för kvinnor i kris. Vid akuta behov har vi möjlighet att ta emot enstaka kvinnor med eller utan barn, som söker jourboende.

Personalen på Stödnätet behärskar tillsammans sex olika språk, vilket möjliggör för oss att stötta de flesta som söker hjälp hos oss. Även juridisk hjälp, samt information och vägledning tillhandahålls.