Projekt

Svenska- och samhällskurs för nybörjare

Höstterminen 2009 började projektet som vänder sig till nybörjare i svenska språket. I kursen ingår undervisning i svenska, samhällskunskap och datakunskap, m.m. Lektionstiderna är 13.00–16.00, fem dagar i veckan. Lektionen är öppen för alla medlemmar, män som kvinnor.