Projekt

Lovverksamhet

Då skolan har stängt under loven, har vi aktiviteter för barn i blandade åldrar. Allt från läxhjälp till utflykter, studiebesök och lek. I samarbete med Polisen arbetar vi även med att lära barnen om respekt och självrespekt.