Projekt

Föreläsningar

Verksamhetsåret har innehållit kostnadsfria föreläsningar från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen. Efter föreläsningarna har vi diskuterat det aktuella ämnet/ämnena i diskussionsgrupper. Vi går även på andra föreläsningar med våra medlemmar.