Projekt

Träffpunkt för män

Med detta projekt vill vi öka makar och söners kunskap om jämställdhet, demokrati och kvinnofrid, men även deras rättigheter och skyldigheter i samhället.

Målet är att skapa bättre relationer inom familjerna. Projektet är nystartat och förväntas komma igång under 2010.