Projekt

Boskolan

Boskolan vänder sig till de boende i området och syftar till att hjälpa föreningsmedlemmar med saker som hör boendet till.