Om verksamheten

Kontakta eller besök oss gärna.

Bredfjällsgatan 60
424 35 Angered
Telefon: 031 - 331 21 79, 031 - 331 99 02
Stödnätet är en ideell förening som riktar sig till kvinnor, barn och ungdomar från alla kulturer och religioner. Vi har samarbete med allt från enskilda personer till folkrörelser och myndigheter.

Vårt mål är att ge våra medlemmar stöd och hjälp med integrationen. Vi vill öka deras självförtroende och förbättra jämställdheten i såväl samhället som i hemmen. Vårt mål är även att öka förståelsen för demokratiska processer, förebygga drogproblem och brottslighet hos unga samt uppmuntra våra medlemmar att lära sig svenska och samhällskunskap.


Stödnätet har bedrivit verksamhet i 12 år med lokaler i Hammarkullen. Under denna tid har föreningens verksamhet och ekonomi utökats. Vi är etablerade och har därför goda relationer till våra samarbetspartners.År 2009 var ett år fullt av utmaningar för Stödnätet med alla dessa uppsägningar, ungdomsarbetslöshet och ökad brottslighet. Allt detta skapade oro och frustration, dålig hälsa och sämre ekonomi bland våra medlemmar som redan är bland de sämst ställda i samhället. Men Stödnätet fanns tillhands för dem och stöttade dem i deras osäkerhet, så att de skulle kunna kämpa vidare, integreras i det svenska samhället och inte tappa hoppet. Det krävdes mycket mod och kraft av de anställda, men vi lyckades trots allt få igenom våra uppsatta mål. Ett hopp av ljus brinner alltid på Föreningen Stödnätet.

I ett tryggt och fritt samhälle finns jämlikhet, respekt och syskonskap. Vägen dit är sanning och rättvisa, vilket vi på Stödnätet gör vi vårt bästa för att uppnå tillsammans med våra medlemmar.
Stödnätet innebär en stor trygghet för medlemmarna och det vill vi fortsätta vara genom att hjälpa och stötta dem med olika problem.