Välkommen till Stödnätets hemsida! Stödnätet är en mångkulturell förening som hjälper kvinnor, barn och ungdomar med integrationen. Vi vill öka självförtroendet hos kvinnor samt verka för jämställdhet i samhället. Läs mer om oss under om verksamheten.